top of page
Αναζήτηση
 • Εικόνα συγγραφέαAdmin

Small Business Act : ένα εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης

Στη στρατηγική ελκυστικότητας προορισμών που προτείνουμε και στήνουμε σε διάφορες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της τουριστικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβάνουμε εργαλεία για να βοηθήσουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.


Σε ολόκληρη την Ευρώπη, αυτοί οι τύποι επιχειρήσεων αντιπροσωπεύουν συχνά το 80% του οικονομικού ιστού και πολύ συχνά αποκλείονται από τις δημόσιες συμβάσεις.

Ο αποκλεισμός αυτός δεν σχετίζεται με την έλλειψη δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας, αλλά για τεχνοκρατικούς λόγους και νόμους που δεν είναι προσαρμοσμένοι στη νέα πραγματικότητα των αγορών, ιδίως μετά την εμφάνιση των start up.Στόχος μας είναι να ελευθερώσουμε την αγορά και να επιτρέψουμε σε όλες τις ΜΜΕ να επωφεληθούν από το δημόσιο χρήμα και να συμμετέχουν εύκολα σε όλες τις τοπικές και εθνικές δημόσιες συμβάσεις.

Φυσικά δεν έχουμε εφεύρει ένα νέο μοντέλο, αλλά προσαρμόσαμε το αμερικανικό μοντέλο στις ευρωπαϊκές αγορές, το Small Business Act.

Πολλές πόλεις από το Παρίσι, την Νίκαια αλλά και μικρότερες όπως η Toulouse και Lisieux έχουν εφαρμόσει σήμερα αυτό το μοντέλο με πολύ θετικά αποτελέσματα.


Λίγη ιστορία


Ο νόμος Small Business Act είναι ένας νόμος του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών που ψηφίστηκε στις 30 Ιουλίου 1953,τροποποιήθηκε πολλές φορές, και είχε ως στόχο να ευνοήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στον οικονομικό ιστό της χώρας.


Επίσης,

 1. Μια ανεξάρτητη ομοσπονδιακή υπηρεσία δημιούργησε το Small Business Act για να βοηθήσει, να συμβουλεύσει και να προστατεύσει τα συμφέροντα των μικρών επιχειρήσεων

 2. Να διευκολύνει τις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις, επιφυλάσσοντας μεταξύ 23% και 40% των δημοσίων συμβάσεων των ΗΠΑ, γεγονός που ενθαρρύνει την τοπική καινοτομία, επιτρέποντας παράλληλα στις μικρές εταιρείες να ανταγωνίζονται τις μεγάλες επιχειρήσεις για να φθάσουν σε διεθνή μεγέθη·

 3. Να διευκολύνει την πρόσβαση στο τραπεζικό δάνειο μέσω εγγύησης,

 4. Να διευκολύνει την πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω τηλεφωνικών και άλλων κέντρων πληροφόρησης·

 5. Να οργανώνει την υπεράσπιση των μικρών επιχειρήσεων με τη δημιουργία ενός Γραφείου Συνηγορίας, για να γίνει ο συνήγορος της μικρής αμερικανικής εταιρείας μπροστά στο Κογκρέσο.

Μια κοινή επιθυμία


Στο ίδιο πνεύμα, πολλά κράτη, περιφέρειες και πόλεις, αποφάσισαν να δημιουργήσουν το δικο τους Small Business Act, σύμφωνα με τις κύριες διεθνείς αρχές, προσαρμόζοντάς το στις ιδιαιτερότητες της επικράτειάς τους, στην τυπολογία των εταιρειών τους και στον οικονομικό ιστό τους.


Αυτοί οι δημόσιοι φορείς, στη συνέχεια, υιοθετούν ένα κείμενο με στόχο να καταστήσουν τους δημόσιους διαγωνισμούς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν αρκετά δισεκατομμύρια ετησίως, έναν ισχυρό αναπτυξιακό μοχλό για την πλήρωση των βιβλίων παραγγελιών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην επικράτειά της.


Για παράδειγμα, ακυρώνονται ρήτρες που απαιτούν συγκεκριμένο κύκλο εργασιών για να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό, επιτρέποντας σε όλες τις εταιρείες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.


Τι κάνουν για να το πετύχουν:

 1. Καλύτερη ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ),

 2. Απλούστευση της πρόσβασης στους δημοσίους διαγωνισμούς μέσω της μείωσης των διαδικασιών μέσω της αποϋλοποίησης και της γενίκευσης της προσέγγισης της «απλοποιημένης δημόσιας αγοράς»,

 3. Προκαταβολές επιχορήγησης που κυμαίνονται από 30% έως 50% του συνολικού ποσού της παραγγελίας για τη μείωση των προβλημάτων ταμειακών ροών των επιχειρήσεων,

 4. Βελτίωση του χρόνου πληρωμής στους προμηθευτές μέσω της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης,

 5. Καταπολέμηση της παράνομης εργασίας και της απάτης κατά την απόσπαση εργαζομένων, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις κάθε χώρας να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους,

 6. Εισαγωγή ειδικών ρητρών στις αγορές που το επιτρέπουν, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να κατανοούν και να μιλούν τη γλώσσα της χώρας, και εάν είναι αδύνατο, να επιβάλλουν την παρουσία διερμηνέα,

 7. Υποστήριξη της ανάπτυξης νεοσύστατων επιχειρήσεων και της καινοτομίας, δεσμευόμενη να αφιερώσει τουλάχιστον το 2% των δημοσίων δαπανών σε καινοτόμες αγορές.

88 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page