top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαAdmin

DMO : Οι θεσμοί

Μετά το είδος της δομής, ο ρόλος των θεσμικών οργάνων και των εταίρων στη συνέλευση ενός DMO αντιπροσωπεύει τα θεμέλια που είναι απαραίτητα για τη μακρά και σωστή λειτουργία του.


Πράγματι, όπως και στο σκάκι, κάθε οργανισμός, όπως κάθε πιόνι πρέπει να παίζει το δικό του ρόλο, να πραγματοποιεί συγκεκριμένες δράσεις και κινήσεις, έτσι ώστε το σύνολο να οδηγεί στην επιτυχία και να μας επιτρέπει να κερδίσουμε το παιχνίδι.Ας ξεκινήσουμε με το ρόλο του Υπουργείου Τουρισμού.

Δεν είναι η θέση του ή ο ρόλος του να ασχολείται με το εμπόριο ή την προώθηση των προορισμών.

Ωστόσο, ο στόχος του είναι στρατηγικός και σαφής. Πρέπει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην οικοδόμηση ενός συνόλου αποτελεσματικών τουριστικών πολιτικών, δουλεύοντας σε τέσσερα θέματα σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία :

• απασχόληση/εκπαίδευση των εργαζόμενων

• βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος

• ψηφιοποίηση του κλάδου,

• ρύθμιση/ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων


Σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας (πχ. μέλη μιας εθνικής επιτροπής τουρισμού) πρέπει να πραγματοποιήσει εργασίες που θα οδηγήσουν στην υπογραφή συμβάσεων για τον τομέα του τουρισμού, προκειμένου να παρέχει συγκεκριμένες και προσαρμοσμένες απαντήσεις στις ανάγκες του κάθε τομέα.


Αυτή η επιτροπή είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο εργασίας που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την ανάγκη διαβούλευσης και να πάρει τις επείγουσες αποφάσεις σε περιόδους όπως η σημερινή υγειονομική κρίση.

Συνεργασίες με τα πανεπιστήμια και την τουριστική εκπαίδευση πιο ειδικότερα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας.


Στη συνέχεια θέλουμε να επιβεβαιώσουμε και να τονίσουμε ότι η καρδιά ενός DMO, ο διοργανωτής είναι η πόλη ή ένα σύνολο πόλεων, αν ο προορισμός το απαιτεί.


Για ποιους λόγους; επειδή το DMO ή μάλλον η ανάπτυξη της ελκυστικότητας ενός προορισμού αφορά όλους τους κατοίκους της πόλης και όλους τους επαγγελματίες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό. Μόνο ο Δήμος φέρνει τις απαραίτητες ισορροπίες για να μην ξεχαστεί κανείς.

Παρά δήγματος χάριν, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ως επαγγελματίες να αναπτύξουμε τις κρουαζιέρες και να έχουμε δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες να εισρέουν στον προορισμό χωρίς να ανησυχούμε για τους συμπολίτες που ζουν εκεί, που μετακινούνται για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους και τα προβλήματα που θα μπορούσε να τους προκαλέσει στην καθημερινή τους ζωή.


Η τυπική οργάνωση ενός DMO είναι:


Ο Δήμαρχος: Πρόεδρος του DMO


Αντιδήμαρχος στον Τουρισμό: Αντιπρόεδρος του DMO, φέρνει το πολιτικό όραμα και είναι ο σύνδεσμος μεταξύ του Δημάρχου και του DMO.


Μέτοχοι: Η Περιφέρεια και ο ΕΟΤ καθορίζουν τους κύριους στρατηγικούς άξονες και τα προϊόντα που πρέπει να αναπτυχθούν στην επικράτεια. Στηρίζουν (επικοινωνιακά και οικονομικά) τις περιφέρειες που με την σειρά τους στηρίζουν τους τοπικούς DMO στην αναπτυξιακή και την προώθηση αυτών των προϊόντων.

Πολύ απλά, ο ΕΟΤ μπορεί να αποφασίσει να δώσει προτεραιότητα στον τουρισμό ευεξίας. Χρηματοδοτεί περιφέρειες και έμμεσα DMO που μπορούν να αποτελέσουν μέρος αυτού του σχεδίου.

Η περιφέρεια μπορεί επίσης να δώσει προτεραιότητα σε κάποιο θέμα ή σε περισσότερα, εξαρτάται από τιςιδιαιτερότητες των προορισμών της.


Το Διοικητικό Συμβούλιο: το οποίο αποτελείται από όλους τους εκπροσώπους των επαγγελματικών κλάδων σε τοπικό επίπεδο και ειδικότερα από τους εκπροσώπους: ένωση ξενοδόχων, ένωση δωματίων και ενοικιαζόμενων κατοικιών, ένωση εστιατόρων, μπαρ, καφετεριών, μεταφορέων, σκαφών και ταξί. Όσον αφορά άλλες ομάδες και συλλόγους του προορισμού: προστασία του περιβάλλοντος, των πτηνών, αλιεία, κληρονομιά, κ.λπ., καθώς και θρησκευτικές και πολιτιστικές ενώσεις, εάν δεν περιλαμβάνονται στη γενική στρατηγική του Δήμου και τις δεσμεύσεις του Δημάρχου, ζητείται η γνώμη τους σε τακτική βάση για κάθε έργο, αλλά δεν αποτελούν μέρος του διοικητικού συμβουλίου για λόγους αποτελεσματικότητας.


Η διοικητική ομάδα: αποτελείται από ένα γενικό διευθυντή και το εξειδικευμένο προσωπικό. Σε τοπικό επίπεδο και με συντονισμένο τρόπο, καθορίζουν την τοπική στρατηγική με ένα πλάνο σε 3 χρόνια. Μία φορά το χρόνο, ο προϋπολογισμός και το σχέδιο δράσης υποβάλλονται από τον ΓΔ και ψηφίζονται, επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Διοργανώνονται μηνιαίες ή τριμηνιαίες συνεδριάσεις για την παρακολούθηση του προϋπολογισμού, τα αποτελέσματα των ενεργειών και την τροποποίηση των αποφάσεων.


Κάθε DMO Ανταγωνίζεται άμεσα με άλλους προορισμούς στην Ελλάδα αλλά και στη διεθνή σκηνή και μόνο σε συνεννόηση με τους επαγγελματίες που είναι παρόντες στο έδαφός της καθορίζει το brand της σύμφωνα με τις διαφορές και τις αξίες της, στήνει μοντέρνες εκστρατείες επικοινωνίας και προώθησης. Αλλά προωθεί επίσης τα πλούτη της (πολιτιστικά, γαστρονομικά, φυσικά, κ.λπ.) μέσω φυσικής παρουσίας στο έδαφός της με τα γραφεία τουρισμού και πληροφοριών.

133 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page